Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» απευθύνεται σε Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγική δραστηριότητα.
Στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός του παραγωγικού εξοπλισμού και η πιστοποίηση των προϊόντων.
Οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν αίτηση για ποσά από € 20.000 μέχρι και € 200.000.
Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 50% μέχρι και 65%, καθορίζεται δε, από την εξαγωγική επίδοση κάθε επιχείρησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 6/2/2019 και μετά,  και θα εξετασθούν κατά προτεραιότητας.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης 19/12/2018.

Τι επιδοτείται:

  1. Μηχανήματα
  2. Πιστοποίηση προιόντων
  3. συσκευασία – ετικέτα – branding
  4. ψηφιακή προβολή
  5. συμβουλευτικές υπηρεσίες
  6. μεταφορικά μέσα
  7. μισθολογικό κόστος

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης, είναι η επιχείρηση

  • να έχει 3 πλήρεις φορολογικές κλεισμένες χρήσεις,
  • να διαθέτει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης, ΚΑΔ της επένδυσης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του οδηγού του προγράμματος
  • να έχει δύο τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Για πληροφορίες, καλέστε μας στο 2221086978 καθημερινά  09:00 – 15:00, πλην Σαββάτου και Κυριακής  ή ζητείστε μας πληροφορίες στο info@consult4d.gr.

Ο πλήρης οδηγός του προγράμματος μπορεί να αναζητηθεί στο www.espa.gr.