Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, για την αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού

Όνομα προγράμματος Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, για την αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού
Ποιοί μπορούν να κάνουν αίτηση
  • μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις / υφιστάμενες  (οι έχουσες μέχρι 31.12.2017  δύο πλήρεις κλεισμένες χρήσεις) και νέες (οι έχουσες μέχρι 31.12.2017
Για ποια ποσά μπορεί να γίνει αίτηση
  • από € 3000  μέχρι € 200.000  (κατά περίπτωση για μεταποίηση, τουρισμό και λοιπές δραστηριότητες)
Ποιό είναι το ποσοστό επιδότησης
  • υφιστάμενες επιχειρήσεις 65%      &     νέες επιχειρήσεις 70%
Περίοδος υλοποίησης
  • 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης υπαγωγής
Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις
  • από 11/7/2019 μέχρι 11/12/2019
Ποιές δαπάνες  επιδοτούνται1. λογισμικό και υπηρεσίες  εφαρμογών – λογισμικού

2. συστήματα αυτοματισμού

3. ιστοσελίδα – ηλεκτρονικό κατάστημα

4. ηλεκτρονικός εξοπλισμός

5. άλλες υπηρεσίες  (Υπηρεσίες Digital marketing,Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης,Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας)

6. μισθολογικό κόστος (νέο προσωπικό)

Προϋπολογισμός για όλη την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος € 4.000.000
Ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών2/7/2019
Πληροφορίες info@consult4d.gr – T. 22210-86978 & 22211-21740

εργάσιμες μέρες και ώρες 9 π.μ. – 5 μ.μ.

Πηγήhttps://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4477