# Leader ΠΑΑ # 

Άνοιξε η 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δράσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων) του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α) 2007-2013 (Προσέγγιση Leader)

 • Οι περιοχές οι οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν τα πρόγραμμα είναι οι εξής:

Από το Δήμο Χαλκιδέων:

Δροσιά – Λουκίσία – Βαθύ – Καλοχώρι-Παντείχι – Φάρος – Άγιος Νικόλαος – Αφράτι – Φύλλα – Μύτικας

και από το Δήμο Ερέτριας:

εκτός Σχεδίου περιοχές του δημοτικού διαμερ. Ερέτριας.

 • Μέγιστος προϋπολογισμός/επενδυτικό σχέδιο κυμαίνεται από 100.000€ – 600.000€ ανάλογα τον τύπο δράσης.
Κωδ. Υπομέτρου Τίτλος Δράσης/Περιγραφή Ενίσχυση
L123
Αύξηση αξίας γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

40%

L311

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

L311-3 Επισκέψιμα αγροκτήματα

35%

L311-7 Παραγωγή ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση

35%

L312

 

Στήριξη της δημιουργίας και
ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

L312-1 Βιοτεχνικές μονάδες

35%

L312-2 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

35%

L312-3 Παραγωγή ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση

35%

L312-4 Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για λειτουργία επιχειρήσεων

35%

L312-5 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών Επιχειρήσεων

35%

L313

 

Παρεμβάσεις
ανάπτυξης
επιχειρηματικής
δραστηριότητας

L313-3 Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου

100%

L313-5 Μικρής δυναμικότητας υποδομές διανυκτέρευσης

35%

L313-6 Χώροι εστίασης και αναψυχής

35%

L313-8 Παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

35%

L321

 

Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

L321-1 Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά
εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών
πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις)

100%

L321-2 Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών,
εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων,
καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας
και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών
προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδείακ.λπ

100%

L323

 

Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

L323-4 Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη
μετατροπή τους σε μουσεία−συλλογές−εκθετήρια
που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική /
πολιτιστική κληρονομιά

100%

L323-5  Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακαςυποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών

75%

**Οι παραπάνω δράσεις συμπεριλαμβάνουν ιδρύσεις – επεκτάσεις – εκσυγχρονισμούς

Επιλέξιμες Δαπάνες (κατά περίπτωση):

 •  Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
 • Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου
 • Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού.
 • Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων
 • Δαπάνες μελετών, έκδοσης αδειών κλπ
 • Δαπάνες για συστήματα διασφάλισης ποιότητας
 • Εξοπλισμός γραφείου
 • Προβολή – προώθηση

Μη επιλέξιμες δαπάνες (κατά περίπτωση):

 • Αγορά οικοπέδου ή/και κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Συμβολαιογραφικά έξοδα
 • Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους
 • Ο Φ.Π.Α. εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού.
 • Λειτουργικές δαπάνες (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.) Γενικά έξοδα άνω του 10% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.
 • Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή από τις ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων, για τις δράσεις είναι η 12/02/2015

Κουπόνι 230 ευρώ για δωρεάν laptop ή tablet

Σύμφωνα με το πρόγραμμα «Υπηρεσίες Ψηφιακής Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης«, οι 289.237 δικαιούχοι του «κοινωνικού μερίσματος» που μοιράστηκε την περασμένη άνοιξη, θα μπορούν μέσω ενός κουπονιού να προμηθευτούν υπηρεσίες σύνδεσης στο διαδίκτυο, tablet ή laptop. Οι ωφελούμενοι θα είναι από τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου  Αιγαίου και Κρήτης.

αρχείο λήψης1Οι πολίτες αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν κουπόνια αξίας έως 410 ευρώ για να προμηθευτούν:

 • ένα H/Y (tablet/notebook/laptop) με κουπόνι αξίας έως 230 ευρώ,
 • μια ευρυζωνική σύνδεση αξία μέχρι 12 ευρώ/ανά μήνα και για διάστημα μέχρι τις 31/12/2015 και
 • υπηρεσίες υποστήριξης-συμβουλευτικής ενημέρωσης για τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών μέχρι 60 ευρώ.

Το συνολικό κόστος του κουπονιού είναι το άθροισμα του κόστους και των τριών παροχών (πρόσβαση στο διαδίκτυο, εξοπλισμός, υποστήριξη) καθεμιά από τις οποίες θα είναι ξεχωριστά προκοστολογημένη. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποσού από τη μία κατηγορία δαπάνης στην άλλη.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα ελέγχει εάν είναι δικαιούχος με τους κωδικούς του TAXIS, μέσω ειδικής ιστοσελίδας που θα ανακοινωθεί στη σελίδα του προγράμματος http://www.digitalplan.gov.gr/portal/  . Στη συνέχεια θα τυπώσει τον μοναδικό κωδικό του κουπονιού που του αντιστοιχεί ή να το λάβει στο mail του ή στο κινητό του.

Έπειτα, θα αναζητήσει εγκεκριμένους παρόχους από τη λίστα που θα αναρτηθεί όπως επίσης και τα αντίστοιχα πακέτα που τον ενδιαφέρουν. Τέλος για να προμηθευτεί ό,τι τον ενδιαφέρει θα πρέπει να επισκεφτεί το κατάστημα που θα έχει επιλέξει με το κουπόνι και τη ταυτότητά του.

Υλοποίηση δύο δράσεων ΕΣΠΑ

118803

Ξεκινάει η υλοποίηση

δύο δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, 

για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανέργους, 

ύψους 100 εκ. ευρώ. 

 

(10/12/2014)

Μετά την συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κώστα Σκρέκα και του Υφυπουργού κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, εγκρίθηκε η προδημοσίευση των προσκλήσεων για την ενεργοποίηση δύο σημαντικών εμπροσθοβαρών δράσεων από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100εκ. ευρώ.

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/odisseas-konstantinopoulos-diloseis.jpg

1η Δράση:

Μικρή και Μεσαία Επιχειρηματικότητα με ύψος χρηματοδότησης 50 εκ. ευρώ και στόχο την αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια και την διείσδυσή τους σε νέες αγορές.

 • Αφορά επενδύσεις από 20.000 μέχρι και 300.000 ευρώ
 • Επιχορήγηση μέχρι και 50%
 • Δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% επί της συνολικής Δημόσιας δαπάνης

2η Δράση:

Ανθρώπινο Δυναμικό και συγκεκριμένα άνεργους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, συνολικoύ ύψους χρηματοδότησης 50 εκ. ευρώ, για ενίσχυση των επιχειρηματικών σχεδίων τους με κάλυψη λειτουργικών εξόδων καθώς και θέσεων απασχόλησης.

 • Αφορά έργα από 25.000 έως 40.000 ευρώ
 • Επιχορήγηση 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης
 • Δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% της Δημόσιας Δαπάνης

Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις θα δοθούν τις επόμενες ημέρες, τις οποίες και θα κοινοποιοήσουμε μέσα από τον παρόντα ιστότοπο αλλά επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε και στις σχετικές ιστοσελίδες των αρμόδιων υπουργείων www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr .

Προγράμματα που αναμένονται την επόμενη εβδομάδα:

(ίδρυση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων)
1 — «Νέα Επιχειρηματικότητα»

 118803
Ποσοστό επιχορήγησης:
- 100%
Ύψος προϋπολογισμού:
- αναμένεται να είναι από 10.000 έως 40.000 ευρώ
Αφορά :
- άνεργους/άνεργες από 18 έως 64 ετών (κάρτα ανεργίας)
- επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν ή ιδρύθηκαν πρόσφατα στους παρακάτω κλάδους:
 • Χονδρικό Εμπόριο
 • Λιανικό Εμπόριοconsulting
 • Παροχή Υπηρεσιών
 • Μεταποίηση
 • Τουρισμός
Επιλέξιμες Δαπάνες:
 • Ασφαλιστικές Εισφορές (ΟΑΕΕ)
 • Λειτουργικές Δαπάνες (ενοίκια, ΔΕΗ, ΟΤΕ, θέρμανση, ύδρευση, δαπάνες λογιστικής παρακολούθησης, αμοιβή συμβούλου)
 • Δαπάνες για την προβολή & προώθηση της επιχείρησης, Δημιουργία ιστοσελίδας
 • Δαπάνες για την πρόσληψη υπαλλήλου
 • Δαπάνες για την αγορά πρώτων υλών
 • Αποσβέσεις παγίων
Διάρκεια Επιχορήγησης:

- έως 18 μήνες

2 — «Μικρή – Μεσαία Επιχειρηματικότητα»

Ποσοστό επιχορήγησης:
- 50%
Ύψος προϋπολογισμού:
- αναμένεται να είναι από 20.000 έως 200.000 ευρώ
Αφορά :
- υφιστάμενες επιχειρήσεις των κλάδων
 • Αγροδιατροφικός Τομέας
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
 • Περιβαλλοντική Βιομηχανία
 • Υγεία
 • Παραγωγή – Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Υλικά – Κατασκευές
 • Δημιουργικές Βιομηχανίες και Βιομηχανίες Πολιτισμού
Επιλέξιμες Δαπάνες:
 • Κτιριακές δαπάνες
 • Εξοπλισμός – μηχανήματα
 • Δαπάνες πληροφορικής (εξοπλισμός, λογισμικό)
 • Δαπάνες για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO, HACCP κλπ)
 • Δαπάνες προβολής και προώθησης της επιχείρησης
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Διάρκεια Επιχορήγησης:
- έως 18 μήνες
Περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε με την επίσημη προδημοσίευση του προγράμματος.
=============================

φιλικά

Λία Τροχούτσου
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διοργάνωση Επιχειρηματικών Σεμιναρίων
Λεωφ. Φιλίππου Β΄  αριθμ. 47,
Μακεδονικά,  Χαλκίδα ΤΤ 34100
************************************************************
«Κανείς δεν ξέρει τόσα, ώστε να είναι απαισιόδοξος»

Ανακοίνωση για νέο ΕΣΠΑ…!

Σε ανακοίνωση σχετικά με το νέο ΕΣΠΑ προέβη ο υφυπουργός Ανάπτυξης Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό:


«Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου θα δημοσιευτεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για επιχειρηματίες χωρίς ηλικιακό περιορισμό. Το νέο πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, θα αξιοποιηθούν τα 100 από τα 270 εκατομμύρια των εμπροσθοβαρών δράσεων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.»

Ο Υφυπουργός συνέχισε στη συνέντευξη με τη δήλωση: «Υπάρχουν και πολλές άλλες δράσεις (εκτός του ΕΣΠΑ): υπάρχουν δράσεις που αφορούν και τις νέες τεχνολογίες, υπάρχουν δράσεις που αφορούν το ΕΠΠΕΡΑΑ, δηλαδή δράσεις οι οποίες αφορούν περιβαλλοντικά θέματα, εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια, και είμαστε στην τελική συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το «εξοικονομώ κατ΄ οίκον» που εκτιμώ ότι θα έχουμε την έγκριση κι εκεί ενός μεγάλου ποσού, το οποίο θα μπορέσει να διατεθεί άμεσα σε αυτούς που ήδη έχουν κάνει αιτήσεις για να μπορούν να προχωρήσουν.»


Σχετικά με το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας 2014 χωρίς όριο ηλικίας θα ακολουθήσει ενημέρωση αμέσως μόλις υπάρξουν νεότερα. Μέχρι τότε είμαστε στη διάθεσή σας για επεξεργασία της ιδέα σας για την επιχειρηματική σας επένδυση.


φιλικά:  Λία Τροχούτσου 
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Διοργάνωση Επιχειρηματικών Σεμιναρίων
Λεωφ. Φιλίππου Β΄  αριθμ. 47, Μακεδονικά,  Χαλκίδα ΤΤ 34100
mail: consult4d@gmail.com
τηλ.  2221086978   fax   2221086010
*********************************************************************
» Κανείς δεν ξέρει τόσα, ώστε να είναι απαισιόδοξος»

Παράταση μέχρι 2/6/2014 για το LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ

Παράταση μέχρι 2/6/2014 για το πρόγραμμα LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ

«Αειφόρος ανάπτυξη Αλιευτικών περιοχών Νότιας Εύβοιας και Σκύρου»

ΘΕΜΑ: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 του ΕΠ.ΑΛ. 2007-2013 «Αειφόρος ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών Νότιας Εύβοιας και Σκύρου (Leader Αλιείας)»

Σχετ:

1. Το ΑΠ:6061/28-4-2014 έγγραφο της Ο.Τ.Δ. Αλιείας με θέμα: Παράταση Υποβολής Προτάσεων προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών περιοχών Νότιας Εύβοιας και Σκύρου».

2. Το ΑΠ:775/6-5-14 έγγραφο της Ε.Υ.Δ Ε.Π. Αλιείας με θέμα: Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Ιδιωτικών Επενδύσεων Σε συνέχεια της από 29/1/2014 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 του ΕΠ.ΑΛ. 2007-2013 «Αειφόρος ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών Νότιας Εύβοιας και Σκύρου (Leader Αλιείας)» (ΑΔΑ ΒΙΨΗΒ-ΝΧ0) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων παρατείνεται μέχρι τις 2 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Νέο ΕΣΠΑ: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε!

Νέο ΕΣΠΑ: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε!

Ξεκινά η δημόσια διαβούλευση για τις δράσεις που θα περιληφθούν στο πρόγραμμα για την ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Επιχειρηματικότητας κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.

Πρόκειται για το πρόγραμμα «Επανεκκίνηση», το οποίο όπως έχει ήδη ανακοινωθεί κατά την παρουσίαση του νέου ΕΣΠΑ, θα δίνει έμφαση στους εξής τομείς (οι οποίοι προέκυψαν από τις μελέτες του ΙΟΒΕ, του ΚΕΠΕ και της McKinsey):

Τουρισμός, Αγροδιατροφή, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Υγεία – Φαρμακευτική Βιομηχανία, Ενέργεια, Υλικά – Κατασκευές, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Δημιουργικές – Πολιτιστικές Βιομηχανίες.

Το πρόγραμμα «Επανεκκίνηση» θα έχει τον υψηλότερο προϋπολογισμό μεταξύ των Επιχειρησιακών και Περιφερειακών προγραμμάτων της περιόδου 2014 – 2020. Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός (Κοινοτική συνδρομή) είναι 3,73 δις σε σύνολο 20,8 δις. (χωρίς να υπολογίζεται η «ρήτρα αναθεώρησης» που μπορεί να προσθέσει άλλα 2 δις. ευρώ).

Παρουσιάζονται στη συνέχεια οι κυριότερες προτάσεις για την κατεύθυνση των χρηματοδοτήσεων στους κλάδους προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί. Οι προτάσεις θα οριστικοποιηθούν αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και στη συνέχεια θα σταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα αναλυτικά κείμενα θα αναρτηθούν στη διεύθυνση: http://www.antagonistikotita.gr/

Αποστολή προτάσεων στη διαδικασία διαβούλευσης μπορεί να γίνει μέσα από το σύνδεσμο http://www.antagonistikotita.gr/imerida_2014/contact.asp ή μέσω mail διεύθυνση infoepan@mou.gr μέχρι την Τρίτη, 22 Απριλίου 2014 και ώρα 17:00.

Continue reading